Geredemiz ile ilgili yazılmış akademik yayınlar

Geredemiz ile ilgili yazılmış akademik yayınlar

Bu yazımıda Geredemiz ile ilgili yazılmış akademik yayınlar hakkında bilgi vereceğiz. Akademik olarak yazılan yayınların linklerini paylaşacağız. Ulakbim TRDizin sayfası üzerinden yaptığımız araştırmada Türkçe olarak Gerede hakkında yazılmış makeleler aşağıdaki şekildedir.

 1. Fayların zeminler üzerindeki etkisi: Kuzey Anadolu Fay Zonu Gerede (Bolu) segmenti.
  (Fayların zemin üzerine etkisinin belirlenmesi için yapılan bu çalışmada inceleme alanı olarak Kuzey Anadolu Fay Sisteminin (KAFS) Bolu-Gerede segmenti seçilmiştir. ) Makale için tıklayınız.

 2. 1944 Bolu-Gerede Depremi ve Sonuçları
  ( Türkiye dünyanın en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almaktadır. Geçmişte pek çok yıkıcı depremle karşı karşıya kalan ülkemiz, şüphesiz gelecekte de yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalacaktır. Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Gerede ve civarında, cumhuriyet öncesi ve sonrasında çok sayıda deprem meydana gelmiştir. ) Makale için tıklayınız.

 3. Gerede İlçesinde Deri Kemer Yapımı
  (Deri, insanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı ilk doğal materyallerden biridir. Dericilik ise deri işlemenin insanlar tarafından keşfedilmesi ile başlamış, zaman içerisinde gelişerek savaşlarda kın, üzengi ve sadak olarak stratejik önemi olan bir malzeme olmuş, insanların yaşadığı mekandan, günlük kullanım eşyasına ve giyimine kadar her alana girmiştir.) Makale için tıklayınız.
 4. Seyahatnamelere Göre Gerede/Bolu El Sanatları
  (Seyyahlar ve onların kaleme aldığı seyahatnameler tarihsel döneme ait bilgilerin günümüze taşınmasında önemli birer belge durumundadırlar. Bu bağlamda çalışmada amaç, 14. ve 19. yüzyıllarda yol güzergâhı Bolu ve ilçelerinden geçen seyyahların seyahatnamelerinden hareketle ve ilgili tarihi kaynaklardan yararlanılarak, yörenin o tarihlere ait el sanatları kültürünü incelemektir. )Makale için tıklayınız.
 5. Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü’nde tularemi epidemisi
  (Tularemi, Türkiye’de su kaynaklı epidemiler oluşturabilen, nadir bildirilen bir hastalıktır. Gerede Devlet Hastanesi’ne aynı köyden, aynı hafta içinde benzer yakınmalarla başvuran beş hastada tularemi düşünüldü. Mikroaglütinasyonla tularemi antikorları erken dönemde negatif olan hastaların dördünde dördüncü ayda antikorların geliştiği saptandı) Makale için tıklayınız.
  Makale listesi belirli aralıklar ile yeni makaleler yazıldıkça güncellenecektir.

Bir cevap yazın