Gerede’de Dericilik

Gerede’de Dericilik

Gerede’de Dericilik sektörü, Gerede’nin Osmanlıya geçmesi ile yakın çevreye yerleşen ahiler tarafından Gerede’ye getirilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise endüstri kolu olarak gelişen deri sektörü, teknolojinin artması ile birlikte hız kazanmış ve üretilen malzeme kalitesinin artması sağlanmıştır.

Dericilik Gerede’de önemli bir istihdam kaynağıdır. İşletmelerin artması ve yerleşmenin yatay olarak gelişmesi deri sanayi alanını yerleşim alanı içinde bırakmıştır. Bu da bazı çevresel sorunlar meydana getirmiştir. Ham derilerin işlenmesi sırasında kullanılan kimyasallar çevreye zarar verebilmektedir. Deri kokusu ise yerleşme alanlarını rahatsız edici boyutlara gelebilmektedir.

Gerede’de dericiliğin tarihçesi oldukça eskidir. Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katılan Gerede’ye yerleşen Ahiler deri işçiliğini Gerede ve çevresine yaymışlardır. 1402 yılında Yıldırım Beyazıt bir gezisinde Gerede’ye uğradığında bazı kişilerin derilerle uğraştıklarını öğrenince, şehre bir hamam yaptırmıştır. Dericilerin yerleri 2 kez değişmiştir. Üçüncü kez de yer değiştirme işlemi yapılacaktır. Karaçam mevkiinde kurulan Deri Organize Sanayi bölgesine tanışması planlanmaktadır.

Gerede’de Deri Sanayi Gelişimi

Gerede’de geçmişten günümüze dericilik önemli bir ekonomik faaliyet olmuştur. Osmalı’ya katılması ile Gerede’de yayılan dericilik zamanla gelişme katetmiştir. Evliya Çelebinin 1640’lı yıllar ile ilgili yazdığı seyahatnemesinde “Cümle esnafından ziyade bıçakcısı ve debbağı çoktur. Gerede’nin meşini ve santiyanı meşhurdur.” demiştir. 1937  yılında dericiler bugünkü Kaynarlar Mevkiine taşınmıştır. Geçen süre zarfında ise teknolojik gelişmeler takip edilerek büyük fabrikalar kurulmuş ve işletilmeye devam etmektedir.

1990’lı yıllarda yapılan atılım hamlesiyle Gerede deri sektöründe modern teknolojinin üretime katkısı ile üretim hızlanmış, kalite artmış ve sektörde önemli bir yere gelmiştir. Gerede Deri sanayi büyükbaş ham deri üretiminde İstanbul Tuzla’dan sonda ikinci sırada yer almaktadır. Sektörde çalışan sayısı yaklaşık 3000 kişi civarındadır.

Mevcut deri sanayi alanını organize deri sanayi alanı olarak geliştirmek için 1992 yılında Deri Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmaları hızlandırmak için 1998 yılında Gerede Deri Organize Sanayiciler Derneği kurulmuştur.

Bu çalışma Prof.Dr. Saliha Koday’ın Gerede’de Deri Sanayisi ve Çevresel Etkileri adlı makalesinden derlenmiştir.

Gerede'de Dericilik
Deri Atölyeleri
Gerede'de Dericilik
Deri Sanayi
Deri Atölyeleri
Deri Atölyeleri

Bir cevap yazın