Kültür ve Turizm

Kültür ve Turizm

       Gerede de bulunan Asar Kalesi, Keçi Kalesi kalıntıları, Kiliseli Han olarak bilinen tarihi Tüccar Hanı, Yukarı Tekke Camii, Aşağı Tekke Camii ve Türbesi, Yıldırım Beyazıt Camii, Hacı Emin Efendi Camii, II. Abdulhamit tarafından yaptırılan Aşağıovacık Köyü camii, Esentepe’deki Ramazan Dede Türbesi gezilecek tarihi eser ver yerlerdir. Son senelerde yapılmasa da her yıl Temmuz ayı nda Esentepe’de geleneksel “Esentepe Yağlı Güreşleri” yapılmaktadır. Şehrin kuzeyinde Esentepe, Arkut Dağlarında yaylalar başlıca mesirelik alanlardır. Özellikle Gerede yaylaları, yayla turizmine çok uygundur. Gerede’nin kuzeyinde ise 1600-1900 metre yüksekliklerde bulunan yaylalardan en önemlileri Orumşah (Rumşah), Hacı Veli, Seviller yaylalarıdır.

          Güneyinde ise 1700-2200 metre yüksekliklerde bulunan Haşat ve Zorpan gibi yaylalarıdır. Gerede’de Gerede Gölü, Kuru Göl ve Kapaklı Gölleri olmak üzere 3 adet krater göl bulunmaktadır. Gerede havzasındaki önemli akarsular, Ulusu Deresi, Markuşa Çayı, Yenecik Çayı, Kösreli Deresidir. Ulusu, güneybatıdaki Köroğlu dağlarından inip yan kollarla ve şehrin içinden geçen Dayıoğlu deresiyle birleşerek Gerede’de Gerede Çayı adını alır. Bolu sınırları dışında Karabük’te Filyos Nehri’ne birleşir. Gerede, geçimini dericilikle sağlar. Son yıllarda kemercilik de önemli bir iş kolu ve geçim kaynağı olmuştur. İç ve dış piyasaya deri ürünleri üreten birçok tabakhanesi ve kemer imalathanesi mevcuttur.

Gerede’nin bazı merkezlere uzaklığı şu şekildedir :

  • Ankara‘ya 130 km.
  • İstanbul‘a 300 km.
  • Abant‘a 80 km.
  • Safranbolu‘ya 90 km.
  • Yedigöller‘e 75 km.
  • Kartalkaya‘ya 65 km.
  • Bolu Gölcük‘e 70 km.
  • Bolu kaplıcalarına 65 km.
  • Kızılcahamam Kaplıcalarına 60 km.